Prevádzkový poriadok a bezpečnosť vo FUNCITY

Vstupom do detského ihriska Funcity sa návštevníci oboznámili a súhlasia s prevádzkovým poriadkom.


 • Detské centrum Funcity je určené pre deti vo veku 0 až 15 rokov a je rozdelené do zón podľa náročnosti.
 • Všetky deti musia byť sprevádzané zodpovednou dospelou osobou, ktorá za ne zodpovedá po celú dobu pobytu v herni. Doprovodom sa rozumie osoba staršia ako 18 rokov.
 • Dodržujte pokyny personálu pre bezpečné používanie atrakcií. Nedodržanie pravidiel detského ihriska a agresívne chovanie detí oprávňuje personál vykázať návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Do zóny detského ihriska je vstup povolený bez topánok, z hygienických dôvodov je potreba mať ponožky.
 • Konzumovať je možné len jedlo a nápoje zakúpené vo Funcity bare, s výnimkou kojeneckej stravy. Konzumácia jedla a pitia je možná len v kaviarenskej časti.
 • Celý areál je nefajčiarsky, platí zákaz vstupu zvierat.
 • Priestor centra je z dôvodu bezpečnosti monitorovaný kamerovým systémom.
 • Za bezpečnosť atrakcií ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcie sú pravidelne kontrolované.
 • Dbajte prosím na pokyny personálu a dodržujte doporučenia na jednotlivých atrakciách.
 • Doporučujeme, aby deti mali oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami a protišmykové ponožky.
 • Všetci, ktorí vstupujú na atrakcie nesmú mať na sebe šatky, šály, šperky, retiazky a iné ostré predmety.
 • Návštevník ručí pri použití všetkých zariadení detského centra Funcity za škody spôsobené nedbalosťou alebo úmyslom alebo za škody spôsobené iným návštevníkom.
 • Je prísne zakázané liezť po stenách nafukovacích atrakcií, preliezkach a sieťach trampolín.

Prevádzkovateľ: Studio 51 s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava